Op zoek naar een nieuwe baan? Solide Personeel maakt er werk van

Het is heel bijzonder dat Jolanda Zijlstra en Bianca van Dijk op zaterdag 26 oktober het tienjarig bestaan van hun uitzendorganisatie Solide Personeel B.V. vieren. De markt voor uitzendkrachten wordt immers gedomineerd door grote uitzendbureaus  met veel vestigingen, vaak verspreid over het hele land.

Solide Personeel heeft maar één kantoor: een ruim pand aan de Burgemeester Backxlaan 15 in Nieuwleusen. “Een prima plek en een heel goede zichtlocatie, langs de belangrijkste doorgaande weg van het dorp en vlak bij de markt en de winkels”, zegt Jolanda Zijlstra over deze plek. “Zelfs de bushalte is pal voor de deur. Daardoor zijn we laagdrempelig. Iedereen kan hier spontaan binnenstappen. Al is aanmelden via telefoon of e-mail voor een iets uitgebreider gesprek ook wel handig.”

Samen met Bianca namen zij een jaar geleden, in oktober 2018, hun intrek op de huidige locatie met een nieuwe naam. Bij de opening werd deze nieuwe naam geïntroduceerd. 

Gunfactor

“Het gaat uiteindelijk om het belang van zowel de werknemer als werkgever”, vult Jolanda aan. “We kunnen door korte, snelle lijnen duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden. Bij grote uitzendorganisaties verloopt het contact vaak telefonisch of per mail. Wij kiezen ervoor om, als het even kan, mensen uit te nodigen in ons kantoor, om op een informele manier contact te hebben. Mensen ervaren dat als prettig. Je kunt de dingen die je bespreekt, zoveel beter en duidelijker toelichten. Indien nodig wordt de partner of vertrouwenspersoon erbij betrokken. Het is een kleine moeite, die zich uitbetaalt in de vorm van wederzijdse waardering, waarbij ook de gunfactor van beide kanten groter wordt.”

Social media

Ze hebben de branche en de werkwijze in die tien jaar enorm zien veranderen. “Destijds brachten we werkzoekenden en bedrijven vooral bij elkaar op basis van onze eigen bestanden en via het UWV”, vertelt Bianca. “Tegenwoordig zijn we op veel meer fronten actief, waaronder werving & selectie en ondersteunende HR diensten. In veel sectoren is momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Als een bedrijf een medewerker met een gerichte taakomschrijving zoekt, is de ideale kandidaat vaak al elders aan het werk. Het is dan de kunst om hem of haar te interesseren voor die ene vacature. We vinden mensen via een groot aantal platforms en vooral via social media, waarop we erg actief zijn.”

Solide Personeel heeft het werkterrein voor werving en selectie in de loop der jaren enorm verbreed. Ging het in de begintijd vooral om vaklieden voor de bouw- en metaalsector.

Nu zijn bijna alle sectoren vertegenwoordigd, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. Momenteel is het uitzendwerk de opstap naar een vaste baan als blijkt dat het klikt tussen opdrachtgever en uitzendkracht. “Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor aanvullende opleidingen en bijscholing bijgekomen”, zegt Bianca van Dijk. “We hebben veel contact met zowel opdrachtgevers en medewerkers, waardoor het ons heel vaak lukt om aan specifieke wensen tegemoet te komen. We kunnen goed inschatten welke partijen bij elkaar passen, zodat je tot een geslaagde match tussen werkgever en uitzendkracht kan komen. Maar uiteindelijk moet de balans gewoon goed zijn binnen een team van medewerkers.”

Certificering

“We laten onze betrouwbaarheid verder blijken uit onze NEN-4400-1 certificering”, zegt Jolanda. “Hierdoor kunnen opdrachtgevers zonder enig risico zaken doen met ons.” Deze certificering is bij de meeste CAO’s een vereiste en vormt een garantie voor opdrachtgevers en werknemers. Zo bevat de normering eisen rond de tijdige aangifte en de afdracht van omzetbelasting en de loonheffingen. Ook moeten de werknemersdossiers volgens de normen worden vastgelegd, met inachtneming van de AVG-regelgeving. Opdrachtgevers zijn hierdoor gevrijwaard van aansprakelijkheid van premie-en belastingafdracht. Bovendien vermeldt de Belastingdienst dat de verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen daadwerkelijk zijn afgedragen. Deze certificering wordt twee keer per jaar getoetst.

Hoe ze zich staande houden in de uitzendbranche? “Door betrouwbaar te zijn, precies zoals onze naam weergeeft”, zegt Jolanda. “Dat betekent: afspraken nakomen en open en eerlijk zijn in de gesprekken. Bij ons hebben klanten, zowel werkgevers als werkzoekenden, altijd een vast contactpersoon. We kiezen ervoor om mensen in een ontspannen sfeer te ontvangen. We kennen onze klanten en stellen ons flexibel op. Ook buiten kantoortijden zijn wij altijd bereikbaar.”

Open huis 10-jarig jubileum

Het tienjarig jubileum wordt op zaterdag 26 oktober gevierd met een open huis, van 16.00 tot 18.00 uur. Daarnaast doet Solide Personeel mee aan de Open Bedrijvendag in Nieuwleusen op zaterdag 5 oktober a.s. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn Jolanda en Bianca present in partycentrum De Deel.

Solide Personeel B.V.
Burgemeester Backxlaan 15, Nieuwleusen
Tel. 0529 – 484 418
info@solidepersoneel.nl
www.solidepersoneel.nl