Gemeentebelangen, samen vitaal en veerkrachtig, 100% lokaal!