‘We hopen dat het ook andere werkgevers inspireert’

Saam Welzijn heeft op 8 november de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding is toegekend door de landelijke organisatie Werk & Mantelzorg en werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst over mantelzorg in de Trefkoele+, bedoeld voor werkgevers en HR-managers. Heidi Sprekelmeyer overhandigde namens Werk & Mantelzorg de erkenning – in de vorm van een tegeltje met opschrift – aan Saam-directeur/bestuurder Wout Noorman. Na de gemeentelijke organisatie is Saam Welzijn binnen de gemeente Dalfsen de tweede werkgever die dit predicaat krijgt.

Sprekelmeyer ging ten overstaan van de aanwezige werkgevers uit de regio met name in op de vraag: Mantelzorgbeleid, wat levert het op? Het samengevatte antwoord luidt: tevredener werknemers, die zich gezien en gehoord voelen, en bovenal: minder kans op langdurige uitval van gewaardeerde medewerkers. Als dat laatste niet wordt voorkomen, brengt het vaak een forse extra kostenpost met zich mee. “Vaak zijn de kosten het eerste waar een werkgever aan denkt als een medewerker aanpassingen in de werktijden ter sprake brengt”, zegt ook Heidi Huizing, zelf mantelzorgconsulent bij Saam Welzijn. In haar functie is zij een vraagbaak voor mantelzorgers in de gemeente en organiseert zij samen met een drietal collega’s activiteiten en bijeenkomsten voor deze doelgroep. Zoals recentelijk, half november, diverse activiteiten in het kader van de Week van de Mantelzorg.

“Alleen al omdat het deel uitmaakt van ons takenpakket als welzijnsorganisatie begrijpen we hoe belangrijk het is als een medewerker die mantelzorg verricht, gesteund wordt”, zegt zij. “Het zou dan ook raar zijn als we niet zelf het goede voorbeeld zouden geven.”

Voorbeeld
Het gaat Saam Welzijn niet in de eerste plaats om de eigen erkenning, voegt haar collega Janny Velthuis eraan toe. “Het zou mooi zijn als het voorbeeld andere werkgevers in Dalfsen inspireert en leidt tot navolging. We hopen dat werkgevers de voordelen gaan inzien van een flexibele houding ten aanzien van mantelzorgers onder hun personeel. Vaak zijn ze hier trouwens al een heel eind mee. Soms moeten er alleen nog wat puntjes op de i gezet worden om de erkenning in de wacht te slepen.”

Heidi Huizing beschrijft het traject van de aanvraag, zoals ook Saam Welzijn dat gevolgd heeft: “Je moet kunnen aantonen dat ‘mantelzorgvriendelijkheid’ gestalte krijgt in je personeelsbeleid. Het moet niet alleen zwart-op-wit benoemd worden, maar ook blijken uit praktijkvoorbeelden van werknemers. Daar wordt ook op getoetst. En je moet het vervolgens onder de aandacht houden, bijvoorbeeld door je medewerkers regelmatig actief te informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen op dit gebied. Dat kan bijvoorbeeld al door een flyer of een nieuwsbrief.”

Flexibiliteit
Mantelzorgconsulente Janny Velthuis uit Lemelerveld is blij met de flexibiliteit die Saam Welzijn aan de dag legde toen haar persoonlijke situatie daarom vroeg. Ook haar collega’s is ze om die reden dankbaar. Ze vertelt: “Mijn vader van 85 woont nog zelfstandig, maar heeft een visuele beperking. Naast mijn werkweek van 28 uur vraagt het me zo’n tien en soms wel meer uren per week om hem te bezoeken en te helpen. En dat doe ik met liefde hoor ! Soms kan mijn zus iets overnemen, maar die woont op een behoorlijke afstand. Bij elkaar heb je het dan soms over ruim veertig uur per week, terwijl je er ook wilt zijn voor je gezin.”

Ze trad in november 2017 in dienst bij Saam Welzijn. “Toen leefde mijn moeder nog en hielden mijn ouders elkaar in evenwicht. Mijn vader was mijn moeders geheugen en mijn moeder was mijn vaders ogen. De mantelzorg werd intensiever toen zij in 2020 overleed, en ook toen mijn vader in januari van dit jaar geopereerd moest worden en een nieuwe heup kreeg.”

In overleg met Saam Welzijn kan Janny zelf haar werktijd indelen en dat betekent dat ze tot een uur of drie werkt. “Dat betekende dat er meestal na half drie geen overleggen meer worden ingepland waar ik echt bij moet zijn. Het voelt soms ongemakkelijk, omdat je collega’s natuurlijk ook allemaal hun eigen agenda hebben, maar voor mij werkt het goed. Ook omdat we van bovenaf de ruimte krijgen.” Bijkomend voordeel is ook nog eens dat ik als ervaringsdeskundige goed snap hoe het voor de mantelzorgers, die wij vanuit het Mantelzorgteam ondersteunen, is.

Samen oplossen
In de periode van de operatie, begin dit jaar, werd het voor Janny mogelijk om zorgverlof op te nemen zodat ze vaak bij haar vader kon zijn. “Wettelijk heb je daar recht op, maar je moet het wel samen zien op te lossen. Want ik begrijp ook wel dat een werkgever voor zo’n korte periode geen externe vervanger kan aanstellen. Er blijven dingen liggen die moeten worden overgedragen en dat is niet altijd eenvoudig op te lossen. Gelukkig kan ik ook thuis inloggen en met thuiswerken kwamen we een heel eind.”

Heidi benadrukt dat het belangrijk is om mantelzorg bespreekbaar te maken, zowel met de leiding als met de collega’s. “Als dat onvoldoende lukt, verhoogt het de werkdruk, met de kans op langdurige uitval van de mantelzorger op de werkvloer, en bestaat de kans dat de onderlinge loyaliteit afneemt. Natuurlijk is het best wel eens ingewikkeld en het hangt ook af van de aard van het werk en de grootte van je organisatie. Maar als je het goed bespreekbaar maakt en er heldere afspraken over maakt, betekent het winst voor iedereen. De werknemer kan blijven functioneren en er is onderlinge afstemming.” Ook kunnen werkgevers gebruik maken van de mantelzorgondersteuning van Saam voor hun medewerkers. De mantelzorgconsulent kan meekijken in de situatie, praktische en emotionele ondersteuning bieden.

Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het mantelzorgteam.

Saam Welzijn
t. 0529-793013
e. info@saamwelzijn.nl
w. www.saamwelzijn.nl