‘Midden in een prachtig bos. Ik kan me niets mooiers voorstellen bij een eeuwigdurende laatste rustplaats’