AL 90 JAAR EEN GEMEENTEBELANG IN DALFSEN

Als vereniging gestart in 1931 en inmiddels een begrip geworden in Dalfsen. “Streven naar gemeenschappelijk belang, gericht op welvaart en vooruitgang, onafhankelijk politieke of godsdienstige stromingen”. Het lukte B.van Leussen op juni 1931 in de gemeenteraad te komen.

In 1935 neemt E.Wildvank de raadszetel over. Lijst 2 met voldoende kandidaten als G.Muller, J.H.Egberts, F.J.Wildvank, H.J.van Ankum, P.Snel.

Vraagstukken en problemen werden onder de aandacht gebracht en aangepakt. Daarbij werd volop gebruik gemaakt van de informatievoorziening via de Dalfser Courant; Een overzicht van 60 jaar samen actief handelen aan problemen; Aanleg elektriciteitsnet Dalfsen/Hoonhorst, verplichte aansluiting op het waterleidingnet. Enorme vervuiling van de Vecht door de Regge, honderden dode vissen in de Vecht. Dreiging stopzetting locaal spoorlijn. Opzetten werkverschaffingsprojecten voor werklozen, o.a. aanleg rioleringen. Oproep meewerken aan bloemencorso en volksspelen als ringsteken, hardlopen en stoelendans. Problemen slechte toestand Vechtbrug, zuidelijke busroute komt niet meer in het dorp. Rechterensedijk is slecht en gevaarlijk.

1945 weer verder; Gemeente start vuil- en tuinafvalophaaldienst in kom. Vechtbrug vernield in de oorlog, eerst aanleg noodbrug en zolderschuit. Later veerpont voor auto’s en melkwagens. Distributiebonnen voor petroleum, brandstoffen, rijwielbanden en vleeskaarten. De heer Kamphuis (G.B.) stelt voor salaris gemeentebode en schoonmaker te verlagen. Wilde varkens in Rechterense bossen. Vechtwater opnieuw verpest door zware industrie.

1949 Grote droogte, rond Lemelerveld waternood, sloten en regenputten staan droog, dringend waterleiding nodig. Kampeerhuisjes De Stuwe moeten van gemeente verdwijnen. Oproep oprichten muziekcorps Lemelerveld. B.van Leussen verlaat de raad door hoge leeftijd, kandidaten voor de volgende verkiezingen Gemeente Belangen: E.Kamphuis of A.R.Z Graaf van Rechteren Limpurg. 1958 Gemeente Belangen krijgt 598 van de 5108 stemmen. Raad pleit voor aanleg nieuwe Hessenweg. Lekkage in oude gemeentehuis Kerkplein, niet warm te stoken, wachten op oplevering 1961 van nieuw gemeentehuis. Jan van Dalfsen noemt het een kolossaal gevaarte. Saneringsplannen Julianastraat/Prinsenstraat en bouw woningen en winkels.

1965 E.Kamphuis wordt opgevolgd door J.Bekedam. Grote zwembadacties in Dalfsen. Aanleg fietspaden langs gevaarlijke Hessenweg. Kanaaloverkluizing en Ellenbroeksbrug Lemelerveld van beton. Opnieuw oproep, waar blijft een zwembad. Verkiezingen; Gemeente Belangen richt zich op jonge kiezers, sporters en huisvrouwen, met veel kandidaten van 2 terug naar 1 zetel. Wegverharding Klein Dalmsholte.

1968 eindelijk opening nieuw zwembad. 1969 Hans de Boer wordt Lijsttrekker, Talens verlaat de raad en J.Bekenam keert terug. G.B. voor het eerst 3 raadszetels. H.de Boer, Joh.Bekedam en mevr. Gerrits (Donderwinkel) met 23 jaar eerste vrouw in de raad. Plan Bellingerweer; G.B. pleit voor handhaven rietkragen en geen dure beplanting.

Actie Gemeente Belangen; Behoud openbare school Oudleusen. Buitengebied eerder aansluiten op gas. 1972 Principe besluit Lemelerveld onder een gemeente. G.B. Vooral aandacht aan nieuw ingezetenen. Doet het voorstel commissievergaderingen openbaar te maken, meer verlichting in het buitengebied in plaats van reflectoren, verkoop huurwoningen aan huurders en starters met smalle beurs. 1981 Hans de Boer neemt na 10 1⁄2 jaar afscheid van de raad. Opdracht; Aanpak van te grote afstand tussen burger en plaatselijk bestuur met maximale openheid. Voorstel G.B. opheffing baatbelasting, behoud pastorie Bloemendalstraat, fietspad langs gevaarlijke Rechterensedijk. Gerlof Veldhuis komt in de Sientje Swartjes-Lenferink Gemeentebelangen 1963 raad, afscheid Sientje Lenferink, wordt dan lijsttrekker en houdt ledenwerfactie. Dalfsen 15000 inwoners. Tennis krijgt kunstgrasveld. Trefkoele uitbreiding met 2e sporthal.

1990 G.B. naar 3 zetels. Joh.Bekedam, Gerlof Veldhuis en Sientje Lenferink. Gerlof Veldhuis als 1e wethouder van Gemeente Belangen. 1991 Gemeente Belangen al 60 jaar een stabiele factor, onafhankelijk van politiek en plaatselijk gericht op leefbaarheid en op de toekomst. Van belang blijft dicht bij de mensen staan en luisteren wat er leeft, betrouwbaar voor alle inwoners. Er stond heel wat op het programma, in 1996 een gemeentelijke herindeling rond Lemelerveld, met Heino, Raalte en Ommen, rond 1999 samenvoeging met Nieuwleusen.

Dit bracht na de verkiezingen G.B. op 4 zetels en voor AB 2000 uit Nieuwleusen 3 zetels. Dit was voor de beide besturen reden te praten over een fusie, wat in 2005 tot stand kwam onder de voorzitters Klaas Agricola (GB) en Jaap van Asperen (AB2000). Nu ging de partij verder als Gemeente Belangen Dalfsen en de fusie werd bekrachtigd als een huwelijk en werd ludiek voltrokken door burgemeester Leo Elfers. Die fusie is een goede keus geweest. In de gehele nieuwe gemeente nu herkenbaar dicht bij de mensen met een mooi team raadsleden.

Alleen werd het op de volgende verkiezingen niet beloond en kregen ze slechts 5 raadszetels en geen wethouder meer. De 7 zetels bij de verkiezingen van 2010 leverden voor Nieuwleusen: Peter Meijerink en Hein Mekelenkamp, voor Lemelerveld: Hans Ellenbroek en Herman Kleine Koerkamp, voor Dalfsen: Inge Snijder-Haarman en Jos Ramaker, met Ruud van Leeuwen uit de omgeving Hoonhorst en klaas Agricola als wethouders. Inmiddels heeft de partij 9 van de 21 raadszetels weten te verkrijgen en is de grootste partij in Dalfsen. Ook leveren ze sinds 2014 maar liefst twee wethouders: Ruud van Leeuwen en Klaas Agricola, in 2017 opgevolgd door André Schuurman. Omdat Klaas benoemd was tot burgemeester van Dantumadiel.

Vooral in de laatste 15jaar zijn mede door G.B. heel wat dingen gerealiseerd, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis en daarna het hele Waterfront, kunstgrasvelden en nieuwe sporthallen in Lemelerveld en Hoonhorst. Grondig vernieuwen Kroonplein Lemelerveld, bouw Trefkoele +, bouw de Spil Nieuwleusen. Veel woningbouw in Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen, ook Hoonhorst en Oudleusen profiteerden hiervan mee.

Gemeentebelangen Dalfsen was sterk in het voeren van een campagne, in 2010 met de spelersbus van voetbalvereniging USV naar alle kernen, samen met raadsleden die sterk vertegenwoordigd waren in de sportverenigingen. Alles onder het motto; betrek de inwoners er bij, maak gebruik van burgerparticipatie. Mede daarom is de partij nu zo sterk vertegenwoordigd in de raad. Wat zeker niet onbenoemd gelaten mag worden is de decentralisatie in het sociaal domein, zodat er nu niemand nog “tussen de wal en het schip kan vallen”. Ook de omgevingswet, energievraagstukken en dorpsuitbreidingen worden steeds complexer.

Nu 90 jaar Gemeentebelangen, die er is voor alle inwoners, ongeacht politieke kleur of afkomst, heeft haar bestaansrecht meer dan verdiend en zal een belangrijke speler voor Dalfsen moeten blijven.

Op naar de volgende verkiezingen, met een mooi groen voorplein van het gemeentehuis de toekomst tegemoet. GB Gewoon Betrokken.