Appeladvocaat: voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak