Buurtbemiddeling: samen zoeken naar een oplossing

Een burenruzie waar je onderling niet uitkomt? Buurtbemiddeling van Saam Welzijn kan helpen! Onpartijdige gesprekspartners – altijd bestaande uit twee hiervoor opgeleide vrijwilligers – gaan het gesprek aan en helpen partijen om een oplossing te vinden.

Buurtbemiddeling is een landelijk initiatief, dat in de gemeenten Dalfsen en Staphorst vorm krijgt via Saam Welzijn. De welzijnsorganisatie werkt hiervoor samen met de gemeente Dalfsen, woonstichting Vechthorst en Vechtdal Wonen (de laatste alleen voor Lemelerveld). “We zijn alle vier belanghebbenden”, zegt Ivonne Saueressig, vrijwilligerscoördinator bij Saam Welzijn. “De gemeenten uit het oogpunt van preventie en veiligheid en de woningcorporaties vanuit de gedachte van prettig wonen.”

Het project ging afgelopen voorjaar van start, maar kon vanwege corona maar in beperkte mate worden uitgevoerd. Ook de trainingen van vrijwilligers liepen daardoor vertraging op, maar inmiddels zijn er een tiental bemiddelaars opgeleid. Het afgelopen half jaar kwamen er 28 meldingen binnen, waarvan ongeveer een derde van de bemiddelingspogingen tot een bevredigend resultaat leidde. “Niet elke melding komt hiervoor in aanmerking”, legt Ivonne uit.

“Een eerste voorwaarde is dat beide partijen moeten willen meewerken. De vrijwilligers sturen daar wel op aan, maar als het niet lukt om een van de betrokkenen te overreden, houdt het op. Ook bij kwesties tussen familieleden en huurder/verhuurder bemiddelen we niet; het gaat echt om onenigheid tussen mensen die vlakbij elkaar wonen. Daarnaast leent buurtbemiddeling zich vooral voor overzichtelijke, niet al te complexe zaken, zoals geluidoverlast, erfafscheiding, overlast door parkeren, huisdieren of kinderen of stank-, rook- of parkeeroverlast.”
Als het conflict zich leent voor Buurtbemiddeling, worden getrainde vrijwilligers ingezet die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, maar stellen zich neutraal op. Ze gaan in gesprek en proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden. “Want dat laatste is echt het uitgangspunt: we bemiddelen niet vóór, maar samen met de betrokkenen”, legt Ivonne uit. “Beide partijen moeten de wil hebben om er samen uit te komen. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe groter de kans is dat het conflict kan worden opgelost zonder dat politie en justitie eraan te pas hoeven komen. Iedereen heeft daar baat bij.”

Meer informatie staat op www.saamwelzijn.nl/buurtbemiddeling-dalfsen-en-staphorst.