Heden, verleden en toekomst van Kappers – Hart van Hoonhorst

Café-zaal Kappers vormt al zo’n 160 jaar het hart van het sociale en culturele leven van Hoonhorst. Eind oktober 2021 lijkt daar een einde aan te komen wanneer de huidige ondernemers, Karin en Jean Huitink te kennen geven de bedrijfsvoering te willen beëindigen. Ze konden geen opvolgers vinden en er had zich zelfs al een projectontwikkelaar gemeld om het pand over te nemen voor woningbouw. Natuurlijk heeft een dorp als Hoonhorst behoefte aan nieuwe woningen, maar niet op de plaats van het enige café. Dé plek waar men elkaar treft en als dorp lief en leed kan delen. “Dat moet blijven” vonden Duurzaam Hoonhorst 2050 en Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. Samen startten zij de actie ‘Kappers, ons café’. Dit resulteerde in de oprichting van ‘Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst’ met als doel café Kappers voort te laten bestaan door het pand te kopen. De inwoners en het bedrijfsleven van Hoonhorst wisten door de aanschaf van aandelen en certificaten in een razend tempo de benodigde financiën bij elkaar te brengen. Op 31 januari jl. was de formele overdracht en werd de Dorpscoöperatie eigenaar van het historische horecapand. In dit artikel kijken we naar verleden, heden en toekomst van Kappers in Hoonhorst.

Hoe het begon…

Al aan het begin van de 19e eeuw waren er twee tapperijen gevestigd in het gehucht Hoonhorst dat verder niet meer om het lijf had dan enkele boerderijen en een schuilkerkje. Je moet je van zo’n tapperij niet veel voorstellen; een kleine ruimte met een tapkast en enkele zitplaatsen. Hier konden reizigers en hardwerkende boeren even op adem komen. Tapperij ‘De Klapmuts’ stond tegenover het huidige café Kappers. Rond 1820 werd het bestierd door Hendrik Bisschop. Zijn dochter trouwde met Albert Fakkert uit Wijthmen, die als grondlegger van het huidige dorp Hoonhorst beschouwd kan worden.

In 1860 kon Albert grond kopen van pastoor van Dam. Het schuilkerkje had enkele jaren daarvoor plaats gemaakt voor een heus kerkgebouw en daar paste nog goed enige uitbreiding van het dorp bij. Albert was een ondernemend man en bouwde een boerderij en een korenmolen. De boerderij mocht van de gemeente ingericht worden als tapperij, mits er in ‘de Klapmuts’ geen drank meer geschonken werd.

Dochter Gerritdina trouwde met Johannes Dekker, die in 1899 officieel zijn naam liet veranderen in ‘Kappers’, waarschijnlijk naar het erf ‘de Kappe’ in Boetele bij Raalte waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. In 1895 werd het paar eigenaar van de boerderij en tapperij en sindsdien staat het als café Kappers bekend.

Zoon Albert nam op zijn beurt in 1935 de zaak over met zijn vrouw Marie van der Kolk. Het was geen rooskleurige tijd; crisisjaren en een oorlog die voor de deur stond. Tot overmaat van ramp brandde in 1936 de boerderij af. Gelukkig bleef het woonhuis, café en winkel behouden. Albert en Marie zetten hun schouders eronder en bouwden het geheel weer op. Albert was een belangrijke spil in het ontstaan van het Hoonhorster sociale en culturele leven. Met de pastoor als grote drijfveer werden er talloze verenigingen opgericht die het café als uitvalsbasis gebruikten voor hun activiteiten en vergaderingen.

In 1968 werd het stokje overgedragen aan zoon Gerard Kappers. Voor de boerderij was in het dorp geen plaats meer en de deel werd verbouwd tot feestzaal. Gerard ging het pand verhuren aan uitbaters. Zo kwam eerst de familie Spaai, al snel in 1973 gevolgd door Chris en Antje Lindenhovius en tien jaar later door Gert en Alie Compagne. De verbouwing van de boerderij in een zaal bleek een verstandige zet. Talloze bruiloften werden gevierd en de roemruchte disco’s in de jaren ’80 staan nog in menig geheugen gegrift.

Jean en Karin Huitink nemen Kappers over…

Jean en Karin Huitink namen de zaak in 1990 over. Tijden veranderden; bruiloften en partijen werden minder groots gevierd. De woonkamer werd verbouwd tot restaurant, ook wel ‘de huiskamer van Kappers’, waar kleine gezelschappen konden eten. Tevens wisten ze verbreding te vinden in maatschappelijke functies. Eind 2010 kreeg het informatiepunt van Duurzaam Hoonhorst onderdak in Kappers en een aantal jaren later werd de zaal rigoureus gemoderniseerd en zo ingedeeld dat ook de bibliotheek, het Anjerpunt (toeristisch informatiepunt) en de verkoop van streekeigen producten uit het Vechtdal een prominente plek kregen. In verband met het 150 jarig bestaan in 2012 heeft Hare Majesteit de Koningin aan Kappers het predicaat van hofleverancier verleend.

Actie ‘Kappers ons Café’ en de Dorpscoöperatie Hoonhorst
Geen van de kinderen had belang bij het overnemen van de zaak. In oktober 2021 gaven Jean en Karin te kennen aan het einde van het jaar de bedrijfsvoering te willen beëindigen. Duurzaam Hoonhorst 2050 en Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. zijn daarop direct de actie ‘Kappers, ons café’ gestart. Samen met een aantal ondernemers werd een werkgroep opgericht, de denktank. Deze ging zeer voortvarend en met enthousiasme aan de slag. Gelijktijdig werden er honderd-en-één zaken uitgewerkt en uitgezocht: juridisch, bouwkundig, financieel, communicatie, exploitatie, etc. Er werden meedenkavonden georganiseerd waarin de bevolking gestimuleerd werd om ideeën in te brengen. Het leek of de denktankleden er naast hun reguliere bezigheden een volwaardige baan naast hadden gekregen. Maar dit loonde ook! Op 21 december was de Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst een feit. Op 31 januari j2022 was de overdracht en werd Hoonhorst eigenaar van het horecapand.

Heropening zo snel mogelijk…

De heropening hangt nog af van de benodigde vergunningen die verkregen moeten worden. Zodra dit geregeld is, zal een tijdelijke uitbater de deuren openen. Ergens in de loop van het tweede kwartaal 2022 verwacht de Dorpscoöperatie dat er een definitieve nieuwe huurder gevonden is die met zijn of haar ondernemerskracht en enthousiasme Kappers voortzet als sociaal en cultureel hart van ons prachtige dorp.

Houd www.hartvanhoonhorst.nl in de gaten als je wil weten wanneer je weer een hapje of drankje in Hoonhorst kan halen! En ondertussen laat de Dorpscoöperatie haar gedachten gaan over de haalbaarheid om het pand Kappers te verduurzamen; wellicht dat een subsidie vanuit gemeente of Provincie de dorpscoöperatie daarin kan ondersteunen. Daarmee wordt het pand helemaal klaar gemaakt voor de toekomst!