Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brandveilig(er) leven om brand te voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

In de jaren 70 was er een commercial op televisie van het brandpreventje. Deze kunnen we zien als de voorloper van Brandveilig Leven. Dit ventje waarschuwde ons voor de drie O’s

Onwetendheid
Het niet weten of bekend zijn met
Onachtzaamheid
Het niet goed uitkijken
Onoplettendheid
Onoplettend handelen, niet nadenken over de gevolgen ‘Voorkomen is beter dan blussen.’

Een brandveilige samenleving is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben wij de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we bewust(er) bezig zijn met de risico’s op brand en elkaar helpen bij het brandveiliger maken van onze leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig Leven.

Een brandveilig leven bereiken we door kleine en grote dingen: het gesprekje met onze buren, de voorlichting van de brandweer op school en het aangaan van samenwerking met bedrijven en zorginstanties. Voor de brandweer wordt netwerken en verbinden steeds belangrijker. Wij zetten veel slimme projecten op om jou thuis te helpen brandveiliger te leven.

Rookmelderverplichting per 1 juli 2022
Als brandweer Nederland hebben we jaren gestreden voor de rookmelderverplichting. Sinds 2003 was het al verplicht om in de nieuw te bouwen huizen een werkende rookmelder op te hangen op elke woonetage. Rookmelders zullen geen brand voorkomen maar waarschuwen u en uw huisgenoten in een vroegtijdig stadium. Zo dragen ze bij om veel persoonlijk letsel en brandschade te voorkomen.

Verplichting voelt voor veel mensen als opgedrongen. Vaak brengt dit mensen in de weerstand, maar denk in dit geval dan aan de veiligheid van u en uw huisgenoten. Zij zijn immers ons belangrijkste bezit. Door rookmelders op de juiste plaats op te hangen neemt de veiligheid in onze woning met sprongen toe. In geval van een brand in de woning worden u en uw huisgenoten snel gewaarschuwd en heeft u nog voldoende tijd om de woning veilig te verlaten.

Als u ligt te slapen en in de woning zijn geen rookmelders aanwezig dan zult u niet worden gewaarschuwd in geval van brand. U zult niet wakker worden van de brandlucht. Als u ligt te slapen dan werkt uw reukorgaan niet. Vandaar dat rookmelders ook zoveel geluid produceren om u te waarschuwen.

Rookmelders voor doven en slechthorenden
Speciaal voor doven en slechthorenden zijn er rookmelders en accessoires ontworpen die draadloos kunnen worden gekoppeld aan een rookmelder. Voorbeelden hiervan zijn de trilplaat en de Strobe. De trilplaat kun je onder het kussen leggen op je bank of bed, hierdoor word je door de trillingen gewaarschuwd in geval van brand. De Strobe plaats je in de leefruimten en geeft felle lichtflits signalen. De accessoires zelf hebben geen detectie mogelijkheid. Ze worden pas geactiveerd als ze signaal ontvangen van de rookmelder. We- en waarschuwingssystemen voor doven en slechthorenden komen bij een aantal zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Gekoppelde rookmelder(s)
Wil je meerdere rookmelders in je huis ophangen of ben je bang dat je een rookmelder niet zult horen? Denk in dit geval dan aan gekoppelde rookmelders. Dit kan draadloos. Als een melder afgaat door dat deze rook heeft gedetecteerd dan gaat het signaal bij alle gekoppelde melders af. Op deze manier word je nog sneller gewaarschuwd. In het kader van Noaberschap kun je gekoppelde rookmelders ook delen met de buren.

Slimme rookmelders
Deze melders waarschuwen niet alleen doormiddel van een geluidssignaal, maar laten je ook andere manieren weten dat er brand is. Zo kan je worden gebeld, een push melding krijgen op je telefoon of een e-mail ontvangen waarin wordt aangegeven waar er in huis rook, brand of een temperatuurstijging is gemeten.

Onderhoud en testen van de rookmelder(s)
U zult uw rookmelder(s) maandelijks moeten testen. Wij adviseren dit om dit elke eerste maandag van de maand te doen als de sirenes weer worden getest. Onderhoud van de rookmelder is van belang om loze meldingen te voorkomen. Als u aan het stofzuigen bent, ga dan ook even langs de rookmelder(s) en hou deze vrij van stof.

Hoe jij en je huisgenoten nog brandveiliger kunnen wonen!

Doe de deur dicht
Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Hierdoor heb je meer kans om de brand te overleven. Sluit daarom alle binnendeuren in huis voordat je gaat slapen!

Wasdroger
Elektrische apparaten kunnen voor brand zorgen in je woning. De meest voorkomende oorzaak van een apparaat die brand in je woning veroorzaakt is de wasdroger. Zet de droger daarom alleen aan als je thuis en wakker bent. Ook is het belangrijk om na iedere droogbeurt het pluizenfilter schoon te maken en te controleren op scheurtjes.

Verlichting
Zorg dat je lampen nooit te dichtbij gordijnen en/of meubels plaatst. Hang ook nooit een doek of sjaal over een lamp. Dit kan brand veroorzaken.

Vlam in de pan
Zorg dat je tijdens het koken altijd een passend deksel bij de pannen hebt. Heb je een vlam in je pan? Doof de vlam in de pan met het deksel op de pan, zet onmiddellijk de warmtebron en de afzuigkap uit. Blus de pan dan nooit met water, dit veroorzaakt namelijk een steekvlam. Laat de pan staan en laat deze afkoelen.

Vette afzuigkap
Vet in de afzuigkap verhoogt het risico op brand. Maak de afzuigkap en de filters daarom regelmatig schoon om het risico op brand te verkleinen.

Snoerenspaghetti
Wees voorzichtig met verlengsnoeren! Gebruik maximaal één verlengsnoer tussen een elektrisch apparaat en het stopcontact. Gebruik alleen geaarde apparatuur, stekkers en stopcontacten. Koppel geen stekkerdozen aan elkaar. Gebruik 1 stekkerdoos per wandcontactdoos. Rol kabelhaspels altijd helemaal af om verhitting te voorkomen. Dit geldt ook voor het afrollen van snoeren in de stofzuiger.

Schone apparaten
Het is belangrijk om je elektrische apparaten regelmatig schoon te maken. Zet daarnaast de apparaten die je niet gebruikt altijd uit (niet stand-by)! Je bespaart niet alleen energie door apparatuur uit te zetten nadat je het hebt gebruikt, maar het is ook veel veiliger.

Schoorsteen
Om brand in je schoorsteen te voorkomen is het belangrijk om je schoorsteen goed schoon te houden. Laat daarom ieder jaar je schoorsteen vegen. Stook altijd met goed gedroogd en ongeverfd hout. Laat u goed informeren bij de aanschaf van een haard of kachel.

Opladen van apparatuur
Elektrische apparatuur, zoals je telefoon of tablet, wordt vaak opgeladen als mensen slapen. Dit kan erg gevaarlijk zijn! Laadt elektrische apparatuur op als je wakker en in de buurt bent. Het is daarnaast verstandig om de stekker meteen uit het stopcontact te halen als je telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen. Hetzelfde geldt ook voor de laders van bijvoorbeeld elektrische fietsen, scootmobiels of hooverboards.

Veilig vluchten
Zorg dat de vluchtwegen in huis geen obstakels bevatten, deze kunnen het vluchten bemoeilijken. Zorg dat de trap vrij is van spullen. Waarschuw huisgenoten, sluit de der achter je, verzamel op de afgesproken plaats buiten , bel 112, geef duidelijk je adres en woonplaats door en of er nog slachtoffers in de woning / gebouw aanwezig zijn.

Heeft u vragen over brandveiligheid neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar:

Veiligheidsregio IJsselland
t. 088–1197000 (WhatsApp: 06–25145093)
e. brandveiligleven@vrijsselland.nl
w. www.vrijsselland.nl