Een gezond klimaat in huis in de winter: blijf ventileren

De maand oktober was tot op het laatst een warme maand. In november is de herfst toch echt aangebroken. Sinds die tijd hebben veel mensen de verwarming weer aangezet. We brengen ook weer meer tijd in huis door. Met de huidige energieprijzen kan dat veel geld kosten. Veel mensen zetten daarom hun verwarming heel laag. Tegelijkertijd houden ze alle ramen en ventilatieroosters dicht. Dat kan zorgen voor een ongezond klimaat in huis. Het zorgt ook nog eens voor onnodige stookkosten.

Hoe u uw huis verwarmt en ventileert, bepaalt hoe gezond het klimaat in huis is en heeft invloed op uw stookkosten. Wat logisch lijkt: hoe minder u verwarmt, hoe minder energie u verbruikt. Daarom zetten veel mensen de verwarming heel laag en doen ze alle ramen en ventilatieroosters dicht. Dat kan helaas zorgen voor problemen met de gezondheid. In een koud, vochtig huis zonder luchtdoorstroming ontstaan namelijk heel makkelijk schimmels. Die kunnen slecht zijn voor de luchtwegen. Ook is vochtige lucht moeilijker te verwarmen dan droge lucht. Dat betekent dat het juist meer energie kost om een huis te verwarmen waarin alle ramen en roosters dichtzitten. Het beste is daarom om er thuis voor te zorgen dat er altijd een luchtstroom is.

Dat kan door:
– ventilatieroosters altijd open te laten;
– binnendeuren ’s nachts open te laten;
– de mechanische ventilatie, als die er is,
altijd op stand 2 aan te laten.

Hulp bij energiearmoede
Als iemand een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor zijn inkomen, dan spreken we van energiearmoede. Vooral bewoners van sociale huurwoningen hebben hiermee te maken. Zij hebben meestal een relatief laag inkomen. De hoge energieprijzen zijn een deel van het probleem. Andere oorzaken van een hoge energierekening kunnen de kwaliteit van de woning zijn, verouderde apparaten en hoe mensen hun huis verwarmen en ventileren.

Een van de manieren waarop we kunnen helpen bij energiearmoede, is door te zorgen voor woningen van een goede kwaliteit. Dat doen we onder meer door verduurzaming. Dat betekent dat we onze woningen zoveel mogelijk isoleren en waar mogelijk zonnepanelen aanleggen. Daarmee willen we er ook voor zorgen dat bewoners lage woonlasten hebben. Met lage woonlasten bedoelen we dat iemand een passende huur betaalt en lage stook- en servicekosten. De maatregelen om te verduurzamen berekenen we niet door in de huur.

Neem contact op als u hulp nodig heeft
Lijdt u onder energiearmoede en heeft u geldzorgen? Blijf daar dan niet mee rondlopen. We begrijpen dat het niet makkelijk is om erover te praten, maar we helpen u graag. Samen kunnen we proberen om grotere financiële problemen te voorkomen.

We blijven woningen isoleren
In zestien appartementen in Dalfsen is een probleem ontstaan na isolatie van de spouwmuren. We vermoeden dat het aangebrachte isolatiemateriaal de oorzaak van het probleem is. Of dat ook echt zo is en wat we daaraan kunnen doen, weten we nog niet. Daarom gaan we voorlopig geen spouwmuren na-isoleren met dat materiaal. We isoleren nog wel woningen, zowel vloeren en daken als spouwmuren, maar dan met ander isolatiemateriaal.

Hulp van gemeenten
U kunt ook hulp zoeken bij de gemeente, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Bij uw gemeente kunt u bijvoorbeeld een eenmalige energietoeslag aanvragen. Welke voorwaarden daarvoor gelden, leest u op de websites van de gemeenten Dalfsen en Staphorst:
– Gemeente Dalfsen: www.dalfsen.nl/eenmalige-energietoeslag-voor-mensen-met-een-laag-inkomen;
– Gemeente Staphorst: www.staphorst.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens.

Daarnaast hebben de gemeentenverschillende andere regelingen voor mensen met lage inkomens. Zo kunt u misschien op meer manieren geld besparen.

U vindt de regelingen op de websites van de gemeenten Dalfsen en Staphorst:
– Gemeente Dalfsen: www.samendoenindalfsen.nl;

kijk onder‘Werk, geld en inkomen’ en dan onder‘Geldzaken en administratie’;
– Gemeente Staphorst: www.staphorst.nl/extra-regelingen-voor-mensen-met-weinig-inkomen.