De mens staat altijd centraal bij de thuiszorg van Rosengaerde

Woonzorgcentrum Rosengaerde staat in Dalfsen en omgeving goed bekend dankzij het verpleeghuis en de diverse woonlocaties. Minder bekend is dat de stichting ook diverse mogelijkheden biedt om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen via thuiszorg en andere van zorg aan mensen met een hulpbehoevende vraag, denk daarbij aan revalidatie na een operatie of tijdelijk zorg die nodig is door verhuizing, vakantie en meer.

De bejaardentehuizen of verzorgingshuizen van weleer kennen we niet meer in de huidige maatschappij. “De overheid streeft ernaar om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, indien nodig met ondersteuning vanuit de thuiszorg”, zegt communicatieadviseur Marjon.

Het bekendste voorbeeld van zorg aan huis is de thuiszorg. Verpleegkundige Estelle legt uit: “Je kunt dan denken aan hulp bij de medicatie, terminale zorg, bij het aan- en uittrekken van steunkousen, bij douchen, aan- en uitkleden. Daarnaast nemen we regelmatig de zorg vanuit het ziekenhuis over, de ziekenhuis verplaatste zorg. Een voorbeeld hiervan is de wondzorg thuis, die we kunnen overnemen.”

De thuiszorg heeft ook vaak een signalerende functie, vult Estelle aan. “Als de cliënten eenmaal bij ons in zicht zijn, komt de thuiszorg twee keer per jaar langs om te kijken hoe het met iemand gaat, of het lukt in de huishouding en of er iemand voor de boodschappen zorgt. We kijken of de cliënt zich nog zelfstandig kan redden.” Zo kan de thuiszorg signaleren of iemand achteruitgaat en of er meer aanvullende zorg nodig is. Ook kan de ondersteuning van tijdelijke aard zijn. Bijvoorbeeld als iemand revalideert na een operatie, tijdelijk zorg nodig heeft door een verhuizing, bij vakantie, of bij het aanleren van een hulpmiddel. Mensen van alle leeftijden komen hiervoor in aanmerking.

Aan mensen die nog thuis wonen biedt Rosengaerde hulp in de huishouding, de maaltijdservice Tafeltje Dekje en mantelzorgondersteuning. Belangrijk is dat Rosengaerde zo veel mogelijk werkt met kleinschalige, lokale teams; twee in Dalfsen en één in Lemelerveld. “We vinden het belangrijk dat mensen dezelfde vertrouwde gezichten zien.” Verder wordt zorgtechnologie steeds belangrijker. Estelle: “Denk aan personenalarmering, tablets, Compaan of medicatiedispensers, die de juiste medicatie op de juiste tijden bieden.” Marjon vult aan: “Zorgtechnologie blijft een aanvulling. Digitaal als het kan, maar persoonlijk als het moet. We willen het persoonlijke contact wel waarborgen in onze omgang met de thuiswonende cliënten.”

Een netwerk is heel belangrijk, zegt Estelle. “Als cliënten geen sociaal netwerk hebben, bieden we hen mogelijkheden voor passende dagindelingen, denk daarbij aan het maatjesproject of activiteiten die via verschillende organisaties aangeboden worden. Deelname aan activiteiten verkleint de kans op eenzaamheid of sombere gevoelens.”
Op de website van Rosengaerde wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de aanvraag voor zorg aan huis verloopt. Voor meer informatie kunt u contact leggen met Rosengaerde.

Estelle: “Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor ons steeds lastiger om collega’s te werven voor de thuiszorg. En dat terwijl het zo zinvol werk is. Onze thuiszorg is altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Ook de vacatures vind je op onze website.”

Stichting Rosengaerde
Pastoriestraat 1, Dalfsen
Tel. 0529 43 15 41
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl